Sports

Mide koruyucusu kullananlara dikkat! Sakıncası yoksa?

Written by admin
[rotated_ad]

Mide koruyucusu kullananlara dikkat! Sakıncası yoksa?

“Proton pompa inhibitörleri” (PPI) olarak adlandırılan mide koruyucular, reçeteli ilaçlar grubunda hem Türkiye’de hem de dünyada yağ azaltıcılardan (statinler) sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2021 yılında bir yılda toplam 34 milyon 342 bin 307 ÜFE reçetesi, bir ayda 3 milyon 576 bin 080 ve bir günde 95 bin 869 ÜFE reçetesi verilmesi dikkat çekiyor. Peki, böyle bir reçeteli ilaç grubu hakkında yeterli bilgiye sahip miyiz? Bu ilaçları uzun süre kullanmak güvenli midir? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Ahmet Uygun, “ÜFE’ler mide asidi üretimini azaltarak etki ederek asit fazlalığının olduğu hastalıklarda mide, yemek borusu ve on iki parmak bağırsağı korumaktadır. Bu ilaçlardan bazıları kritiktir, potansiyel yan etkiler konusunda bilinçli ve dikkatli olmanız gerekir.”

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILMALIDIR?

Gastroözofageal reflü hastalığı, mide ve duodenum ülserleri, stres ülserleri, romatizmal ilaçlar, midenin pıhtılaşmayı önleyen aspirin türevi ilaçlardan korunması, Helicobacter Pylori, Zollinger-Elison tedavisinde PPI kullanımının zorunlu olduğu belirtilmektedir. sendromu ve çeşitli sindirim bozuklukları.

UZUN SÜRELİ KULLANIM İLE OLUŞABİLECEK YAN ETKİLER

Prof.  Dr. Ahmet Takım

Prof. Dr. Ahmet Takım

Bu ilaçların kullanım süresi hakkında bir uyarı var mı? Prof. Ahmet Uygun, “Bu ilaçlar altı aydan fazla, özellikle bir yıl kullanıldığında vücudumuzda çeşitli yan etkiler ortaya çıkabiliyor” diyor.

Bunlar:

* Clostridium difficile nedeniyle artan ishal ve diğer bağırsak enfeksiyonları riski

* Disbiyoz

*SIBO (ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi)

* Artan pnömoni riski

* Osteoporoz ve osteoporoz riskinde artış

* Azalmış magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, beta-karoten, C vitamini ve sodyum seviyeleri

* B12 vitamini eksikliği ve homosistein düzeylerinin artması

* Kardiyovasküler hastalık riskinin artması

*Klopidogrel ile etkileşim

* Böbrek hastalıkları

*Demans ve Alzheimer hastalığı riskinde artış

* Nörolojik problemlerin artması

*Gastrointestinal hastalıklarda artış

ALZHEIMER’İN CİDDİ OLARAK ARTAN RİSKİ

Prof. Dr. Ahmet Uygun, bu yan etkiler ile PPİ’lerin uzun süreli kullanımı arasında demans ve Alzheimer hastalığının görülme sıklığında önemli bir artış olduğunu kaydederek, “ÜFE kullanım süresi ve dozu arttıkça tedavi süresini de artırıyor. Bunama gelişme riski. Aksine çok az çalışma olmasına rağmen, son yıllarda yapılan birçok çalışma, hem Alzheimer hem de diğer demans riskini artırdığını göstermektedir.”

NEDENİ NEDİR?

Prof.  Dr. Ahmet Takım

Prof. Dr. Ahmet Takım

Peki buna ne sebep oluyor? Ahmet Uygun’a göre amiloid beta birikimi, tau fosforilasyonu ve amiloid beta türevi maddelerin birikmesi nörotoksisiteyi arttırır ve vakuol pompalarının fonksiyonlarını etkileyerek tau fosforilasyonunu arttırır, amiloid betanın plak uzaklaştırmasını engeller. ÜFE’lerin ayrıca değişen vasküler endotelyal yapıdan ve B12 vitamini eksikliğinden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Demans, ailede demans öyküsü ve B12 vitamini eksikliği riski taşıyan hastaların mide koruması için ÜFE dışı tedavilere yönlendirilmesi önerilir.

UZUN SÜRELİ KULLANIMDA FARKLI NÖROLOJİK BELİRTİLER

Demansa ek olarak, uzun süreli PPI kullanımı ile aşağıda listelenen birkaç nörolojik semptom ortaya çıkabilir. Bunlar:

*Baş ağrısı

* Migren ağrısı sıklığında artış

*Depresyon

* bilinç kararması

*Kas ağrısı, fibromiyalji

*kulak çınlaması

* Vertigo

*baş dönmesi

*İşitme azalması/kaybı

* Göz görme sorunları

* Uyuşma, kol ve bacaklarda etkilenmiş sinirler

* Kaş harabiyeti (rabdomiyoliz)

*Yarış
[rotated_ad]

About the author

admin

Leave a Comment