Sports

Migren antikor tedavisi ile migrenin harika bir tedavisi var.

Written by admin

ADVERTISEMENT

Antikor tedavisi ile migrenin tedavisi var

Migren, en sık görülen sakatlık tipi baş ağrısıdır ve bir beyin hastalığı olarak tanımlanır. Çoğu hastada sadece baş ağrısı atakları ile ilerlese de daha az sayıda hastada ağrıdan önce görememe ve konuşamama gibi nörolojik semptomlara ve bunlara ek olarak geçici felçlere neden olabilir. Bazı migren türlerinde baş ağrısı olmaz ve hastalık baş dönmesi ile ilerler. Migren, genellikle tek taraflı, zonklayıcı, baş hareketiyle artan, 4 saatten 3 güne kadar sürebilen, ağrı sırasında bulantı, ışık, ses ve kokudan rahatsızlıkların eşlik ettiği zonklayıcı ağrı olarak tanımlanır. Nadiren ayda bir olabileceği gibi ayın hemen her günü de olabilir.

Prof.  Dr.Mustafa Ertaş

Prof. Dr.Mustafa Ertaş

18-65 YAŞ ARASI ORAN YÜZDE 16,4

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Türkiye’de Avrupa ile benzer sıklıkta görülüyor ve 18-65 yaş arası kişilerde %16,4 oranında görülüyor. Kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülmektedir ve Türkiye’de bu yaş aralığındaki her dört kadından birinde migren görülmektedir. Ağrının sıklığı ve şiddeti dikkate alındığında, Türkiye’de migren hastalarının 3/2’sinin atak için ilaçlara ek koruyucu tedaviye ihtiyacı olduğu belirtilirken, koruyucu tedavi alanların oranı sadece 4, yüzde 9 “Koruyucu tedavi hastaların yaklaşık yüzde 80’inde etkili olurken, hastaların yüzde 95’i tedavi görmedikleri için bu imkandan mahrum kalıyor.”

MİGREN TEDAVİSİNDE NELER ANLAŞILMALIDIR?

“Migren tedavisi” derken iki farklı tedaviyi kastediyorsunuz. Birincisi, baş ağrısını bir an için rahatlatmaya yönelik bir atak tedavisidir. Bu tedavinin bir bölümü migrene özgü olmayan ağrı kesicilerden, diğer bölümü migrene özgü atak ilaçlarından oluşur. Spesifik migren atak ilaçları, sadece migren ağrısını söndürebilen ve diğer ağrılarda etkili olmayan ilaçlardır. İkinci grupta koruyucu tedaviler migreni olan kişi 6 ay, 1 yıl veya daha uzun süre ilaç veya tedavi iğnesini düzenli olarak kullanır ve sonunda migrenin kalıcı olarak veya uzun süre ortadan kaybolması sağlanır.

MİGREN ANTİKOR TEDAVİSİ NEDİR?

“Migren Antikor Tedavisi” çok yeni olup, tedaviler arasında bugüne kadarki en etkili tedavi yöntemi olarak dünyada 4 yıldır, Türkiye’de ise 1 yıldır uygulanmaktadır. Migren atağında, migren ağrısına neden olan serebral korteksin damarlarındaki belirli bir iltihaplanmaya neden olan maddeye bağlanan veya bağlanan antikorlar, iltihaplanma oluşumunu engeller ve bu etkilerini 1 ay boyunca korurlar. Kanın içinde. Bu nedenle hastanın 1 ay boyunca ağrısı olmaz veya çok seyrek ziyaret edilir. Ancak bu tedavinin hastaların %15’inde etkisiz olabileceği belirtilmektedir. Uygulamanın olumlu etkileri farmakolojik tedavilerin aksine uygulamadan bir gün sonra ortaya çıkar. Tedavinin hasta tarafından ayda bir kez uygulanması ve 1 yıl devam etmesi önerilir. Gerekirse çok daha uzun sürebileceği iddia ediliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Antikor tedavisine başlandığında hastanın o zamana kadar kullanmakta olduğu tedavi ilaçları kesilebilir. (Durdurulsa başarı şansı değişmez) Ama geçmiş tedaviye devam etmek istemekte bir sakınca yoktur. İlk enjeksiyondan sonra hastaya her ay düzenli olarak enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon, kas içine uygulandığı için kolayca yapılır. Uygulama, hasta tarafından uygulanabilen enjektör veya otomatik enjektör olarak uygulanan antikor iğneleri ile gerçekleştirilir. İlk 3 aylık düzenli kullanımın ardından etkinliğe karar vermek ve yeterince etkili olmadığı düşünüldüğünde başka bir antikora veya başka bir tedaviye geçmek gerekir. Uygulamanın yan etkiler açısından diğer tedavilerle karşılaştırılamayacak kadar güvenli olduğu, nadiren de olsa kabızlık ve iğne yerinde kaşıntı gibi semptomların tedaviyi kesmeyi gerektirmeyen semptomlar yaşayabileceği belirtilmektedir.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPILMALI?

Diğer tedaviler başarısız olursa antikor enjeksiyonlarının yapılması gerektiğine dair bir kural yoktur. Ancak diğer tedavilere göre daha pahalı olduğu için diğer tedavilere yanıt vermeyen hastalarda tedavinin bir sonraki basamağı olarak düşünülür. Hastanın antikor tedavisine erişim sorunu yoksa ilk tedavi olarak yapılabileceği belirtilmektedir.

BAZI NÖROLOGLAR BİLE BU TEDAVİDEN BİLİNMİYOR

Prof. Mustafa Ertaş, “Dünyanın her ülkesinde bu antikorlar satılık olmasa da ülke olarak bu konuda şanslıyız. Ülkemizde 1 yıldır piyasada olmasına rağmen birçok doktor ve hatta bazı nörologlar bu tedaviden haberdar değil. Eğitim toplantılarına katılan nörologların migren antikor tedavisine ilişkin farkındalık oranı daha yüksek olmasına rağmen hastalarına önerme olasılıkları daha düşüktür. Bunun temel nedeni, Türkiye hariç tüm ülkelerde aynı fiyat olmasına rağmen ülkemizde beşinci olmasına rağmen ekonomik koşullar nedeniyle hala yüksek olmasıdır. “Bu, klinisyenlerin bu antikorları kullanma deneyimini azaltır ve etkilerine ilk elden tanık olma fırsatını ortadan kaldırır.”

Ertaş, çoğu eczacının bu tedaviden haberdar olmadığını, ancak hastaların çok küçük bir kısmının haberdar olduğuna dikkat çekiyor.

KİMLERE UYGULANIR?

Ayda 4 veya daha fazla gün baş ağrısı yaşayan 18 yaş ve üzeri tüm migren hastalarına migren antikor tedavisi önerilir ve üst yaş sınırı yoktur. Ancak gebelik ve emzirme dönemlerinde güvenlik çalışmaları henüz yapılmadığından hamile ve emzikli kadınlarda uygulanması önerilmemektedir.

DEVRİMCİ BİR TEDAVİ

Prof. Dr. Mustafa Ertaş, “Bu tedavi devrim niteliğinde. Migrenli hastaların tedaviden beklentileri; Anında etki gösteren, uygulaması kolay ve yan etkisi olmayan etkili bir tedavidir. Antikor tedavileri tüm bu beklentileri karşılamaktadır, mevcut tedaviler arasında en etkilisi olduklarından, etkisi bir gün sonra görülebilmekte ve önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Tedavinin şimdilik tek olumsuz yönü, ağızdan ilaç tedavilerine göre biraz daha pahalı olmasıdır. Ancak diğer tedavilerin yan etkilerinin neden olduğu hasar ve bu yan etkiler için kullanılan ek ilaçlar düşünüldüğünde çok büyük bir fark yoktur. En sık kullanılan antikor için bu tedaviyi alan mevcut hasta sayısı 250’dir. (Ülkemizdeki diğer antikorlar için bundan daha düşüktür). Bu rakamın sadece ülkemiz için değil, yurt dışında da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. “Bu yüksek sayının avantajı, bana migren antikor tedavisinin etkisini ilk elden test etme ve sonuçlara tanık olma fırsatı vermesidir” diyor.

İADE VAR MI?

Bazı özel sağlık sigortası şirketlerinin şartlar sağlandığında poliklinik kapsamında sigortalılarına migren antikor tedavisi sağladığı belirtiliyor. Bu tedavi bazı Avrupa ülkelerinde sosyal güvenlik kapsamında olmasına rağmen ülkemizde henüz SGK tarafından karşılanmamaktadır.
ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment