entertainments

Meral Hanım, “İktidara gelince ders kitabı yaparız” dediği “Sivil Bilimler”i hiç okudu mu?

Written by admin

ADVERTISEMENT

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Âfetinan’ın kaleme aldığı ancak asıl yazarı Atatürk olduğu söylenen “Medenî Bilgiler” adlı kitabı parti örgütlerine dağıtacaklarını ve “metin kitabı” yapacaklarını söyledi. iktidara geldiklerinde

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Bak bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Kimin yazdığını biliyor musun? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. …Bunu alacak ve tüm gençlik örgütlerimize dağıtacaksınız. Bundan böyle Nutuk ile birlikte hediyemiz bu. Medeni bilgiler, yönetmen Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlık vizyonunu Türk milletiyle paylaşmak için manevi kızı Âfetinan adıyla yayımlattığı, ancak daha sonra kendisinin yazdığı ve istediği anlaşılıyor. okullarda öğretilmelidir. İnşallah iktidara geldiğimizde bunu ilkokuldan bir ders olarak öğreteceğiz. Bu önemli bir çalışma…”
Meral Hanım’ın gökyüzüne kaldıramadığı bu kitabı okuduğunu veya kitap hakkında derin bir bilgi birikimine sahip olduğunu düşünmüyorum çünkü bu kitabı okuyan ve içeriğinin farkında olan bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. kitap hakkında çok iyi yorumlar yapardı!

Öncelikle Meral Hanım’ın bahsettiği kitabın tarihinden kısaca bahsedeyim:

“Sivil Bilgi”, Afet Hanım’ın 1929 yılından bu yana vergilerden askerliğe, seçimlerden devlet teşkilatına, “millet” kavramına ve hatta dine kadar her vatandaşın bilmesi gereken konularda yaptığı yayınların bir derlemesidir. Bazı bölümleri daha önce ders kitabı olarak yayınlanmıştı ve 1969’da Afet Hanım hepsini tek cilt halinde yayınladı. Türk Tarih Kurumu’nun toplu yayınının önsözünde Afet Hanım şunları söyledi: Bu kitapların benim adıma basılmış olmasına rağmen Atatürk’ün fikir ve önerilerinden esinlendiği ve üslubun tamamen kendisine ait olduğu gerçeği. Buna inanıyorum”, yani kitabın aslında “Atatürk’ün eseri” olduğunu söylüyor ve kitabın sonuna Atatürk ve yakın çevresinin el yazısıyla yazılmış notlarını ekliyor.

Şimdi konunun en önemli kısmına, yani söz konusu kitaptaki bazı ifadelere geçeyim…

“Uygar ilim”, ihtilallerin tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü, hilafetin kaldırıldığı, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı bir dönemin eseridir. Sosyal hayatta, yazı ve daha birçok alanda reformlar yapıldı. O günlerde yeni rejim dini hayatta da bazı düzenlemeler yapıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ne özgü yeni bir dini uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyordu. Kitapta yer alan bazı ifadeler o dönemin anlayışının ürünüdür ancak sonraki yıllarda tamamı terk edilmiş ve uygulanmamıştır.

“BEYİN HAFIZA…”

İşte böyle bir ifade, Atatürk’ün İslam hakkındaki düşünceleri:

“…Milletin oluşmasında din birliğinin de etkili olduğunu söyleyenler var. Ama gözümüzün önündeki Türk Milleti imajında ​​bunun tam tersini görüyoruz.

Türkler, Arapların dinini kabul etmeden önce büyük bir millettiler. Arap dinini kabul ettikten sonra bu din Arapların, aynı dinden olan Farsların, Mısırlıların vb. Türklerle birleşip millet oluşturmalarına etki etmemiştir. Bilakis Türk milletinin millî bağlarını gevşetmiş, millî duygularını ve millî şevkini köreltmiştir. Bu çok doğaldı. Çünkü Muhammed’in kurduğu dinin amacı, tüm milliyetlerin üzerinde bir Arap milliyeti politikasına yol açmaktı (Arap milliyeti politikasıyla sonuçlandı). Muhammed’in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah’ın sözünü her yerde yüceltmeye adamaya zorlandılar. Ancak Allah’a kendi dilinde değil, Allah’ın Arap kavmine indirdiği Arapça kitapla ibadet eder ve O’na hitap ederdi. Arapça öğrenmedikçe Allah’a ne söylediğini bilemezdi. Bu durumla karşı karşıya kalan Türk milleti asırlarca ne yaptığını veya ne yapacağını bilmeden, ancak bir kelimenin anlamını bilmeden Kur’an’ı ezberleyerek akıllara durgunluk veren hafızlar haline geldi. ‘a…”

Bütün bu açıklamaları merak edenlere şunu söyleyeyim: Medeni Bilgiler’in herhangi bir baskısını, örneğin Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk’ün 1988’de yaptığı yayını arayın ve 364 ile ​sayfaları arasında dikkatlice okuyun! 370!

Meral Hanım’ın parti teşkilatına dağıttığı ve “iktidara geldiklerinde ders kitabı yapacaklarını” söylediği Medeni Bilgiler’de bu anlamda daha pek çok ifade var…

Şimdi yazının başında dile getirdiğim bu kitap hakkındaki görüşlerimi yeniden yazacağım:

Meral Hanım’ın bırakın okumak bir yana, “Sivil İlim”i ciddi anlamda okuduğunu, kitabı kapsamlı bir şekilde anladığını düşünmüyorum. Çünkü bir siyasetçinin bu kitabı parti örgütüne tavsiye edip iktidara gelirlerse ders kitabı yapacağını söyleyip kendi ayağına kurşun sıkması arasında hiçbir fark yoktur!

“Medenî Atatürk'ün kendi el yazısıyla da yayınlanan bilgilerde yer alan Atatürk'ün din hakkındaki görüşlerinden bir alıntı...

Yine Atatürk’ün el yazısıyla yayınlanan “Medeni Bilgiler”de Atatürk’ün din hakkındaki görüşlerinden bir bölüm…

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment