entertainments

Kaynak kitaplar üzerindeki evrimci tekel yıkılıyor

Written by admin

ADVERTISEMENT

Okullarda öğrencilere okutulan ders kitaplarında genç evrimci-ateist üslup ‘yaratıcı’ Dünyayı kargaşaya sürüklediğine dikkat çeken uzmanlar, Bilimler Işığında Dernek Oluşturma çatısı altında bu soruna karşı ciddi adımlar atarken, bilime dair bir metin kitabı geliştirmenin ilk çalışması oldu. eksen. ilahi güçten. “Yeni bir bakış açısıyla biyoloji” eğitim camiasının hizmetine sunulmuştur.

AK Parti iktidarında eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedilirken manevi eğitim de artıyor. Bu kapsamda öğrencilere seçmeli ders olarak Kuran, Siyer-i Nebi ve Temel Din Bilgileri gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda Kur’an kurslarının sayısı artmakta ve özellikle 4-6 yaş arası Kur’an kursları ülkenin hemen her yerine yayılmaktadır. Hak ettiği değeri gören ciddi bir yatırımla inşa edilen İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri, geleceğe hazırlanan gençlerin cazibe merkezi haline geliyor.

Ders kitapları ilahi gücü tanımıyor

Özellikle ortaokul ve liselerde okutulan Fen, Biyoloji, Fizik, Kimya gibi ders kitaplarının hiçbir şekilde ilahi hikmet içermemesi rahatsızlık yaratmaktadır. Evrimci zihniyetle hazırlanan, canlılardaki ilahi rehberliğin yok sayıldığı, Yüce Allah’ın yaratma fiillerinin görmezden gelindiği ders kitaplarında, canlıların doğada kendiliğinden meydana geldiği, dağların kendiliğinden oluştuğu, derinin kendi kendini iyileştirdiği, ateist/deist iddialar yer almaktadır. yağmur kendi kendine yağar.
Dördüncü sınıf İlim kitabında güneş sisteminin harikaları anlatılırken, kâinatın sahibi olan Allah-ı Azimussan’ın yaratılış kalitesine değinilmemektedir: “Dünya kendi etrafında dönerek Güneş’in etrafında döner.Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Mevsimler, Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur…”

3. sınıf fen ders kitabında evrimcilerin her şeyin tesadüfen olduğunu iddia ettiği iddiası “canlılar doğada doğal olarak bulunur” (sayfa 162), “dağlar, ovalar, çayırlar, dereler kendiliğinden olur” (madde 179), “doğal çevre doğada doğal olarak bulunur” (s. 180) sözleriyle akıllara kazınmıştır.

Ampulün yaratıcısı vardır, güneşin yaratıcısı yoktur!

3. sınıf Fen kitabında; el feneri, ampul, el feneri usta tarafından yapılmış sayılır, sayfa 129 “Güneş, ay, yıldızlar, şimşek ve böceğin ışığı kendiliğinden oluşur” beyanı yer almaktadır. Yani bir el fenerinden milyarlarca kat daha büyük, milyarlarca kat daha fazla ışık ve ısı olan güneş, kendisini öğretmensiz, sanatçısız ve yaratıcısız görmektedir.

Üçüncü sınıf fen bilimleri ders kitabında, doğal ses kaynaklarının başka bir varlığa ihtiyaç duymadığı tartışılmaktadır. Bu mantığa göre el eli yıkar ama tabii ki sesler kendi kendine oluşur! 9 yaşındaki genç beyinlere öğretilen 3.sınıf Fen Bilimleri kitabının 136. sayfasında şöyle yazmaktadır: “Ses kaynakları, doğal ve yapay ses kaynakları olarak ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları, ses üretmek için başka bir varlığa ihtiyaç duymazlar. İnsanlar, hayvanlar, akarsularda akan su, okyanus dalgaları, rüzgar ve yıldırım doğal ses kaynaklarına örnektir.

Kitabın 137. sayfasında şöyle yazıyor: “Yapay ses kaynakları insanlar tarafından icat edildi.”

7. sınıf bilim kitabı “Cildimiz kendini onarır” Bu makaleyi yazarken, 9. sınıf Fizik kitabında “Yağmur tek başına yağıyor” adlandırılmıştır.

Ders kitabı böyle görünüyor.

Bilim adamları, evrimci bir zihniyetle hazırlanan Biyoloji, Fizik, Kimya ve Fen gibi ders kitaplarının, canlılardaki ilahi rehberliğin göz ardı edildiği ve Yüce Allah’ın yaratma fiillerinin okullarda öğrencilere öğretilmesinin pedagojik yanılgısına dikkat çekti. ders kitaplarının milli ve manevi değerlerimizle uyumlu bir şekilde öğretilmesinin pedagojik yanılgısı. İşine başladı. Bilimler Işığında Oluşturma Derneği (BİYDER) öncülüğünde, gençleri deizme ve ateizme yöneltebilecek Allah inancına ilişkin sorun ve çelişkileri ortadan kaldırmak. “Yeni Bir Açıdan Biyoloji, 9. Sınıf Ek Ders Kitabı” hazırlandı. Prof. Adem Tatlı, Prof. Dr. Ali Alas, Prof. Dr. Fatih Satil, Prof. Dr. İsmail KocaÇalışkan, Prof. Dr. Köksal Pabucci, Prof. İdris Tüzün gibi Türkiye’nin önde gelen bilim adamlarından oluşan komisyonun hazırladığı eser; Doğanın, bitkilerin, hayvanların ve tüm canlı ve cansız varlıkların yaşamsal fonksiyonlarının tasvirinde ilahi hikmet ve rahmet eserlerine vurgu yapılmıştır.

İlâhi hikmetle yaratılmış hücre

Mevcut müfredatta “canlılar doğada doğal olarak bulunur”, “dağlar, ovalar, dereler kendiliğinden doğar”, “deri kendini iyileştirir”, “yağmur kendi kendine düşer” Yeni Bir Perspektifle Biyoloji gibi ateist/deist anlatıların aksine prokaryot hücre konusunu açıklarken yaratıcı bakış açısı şu şekildedir: “Prokaryot Hücre: Bu hücre çeşidi, daha sonra ele alınacağı gibi birçok hikmetler dikkate alınarak çekirdeksiz olarak yaratılmıştır. Hücre çekirdeğinde bulunan ve genetik yapının temelini oluşturan DNA ve RNA sitoplazmada serbest halde bulunur. Zarla çevrili organelleri yoktur. Bakteriler ve Arkeler prokaryotik hücre tipindedir…”

merhamet yaratıkları

Kitapta sürüngen hayvanlarının Allah (cc) tarafından yaratıldığı vurgulanmaktadır: “Sürüngenlerden kaplumbağalar, kertenkeleler ve timsahlar dört ayaklıdır. Yere kazabilir, ağaçlara tırmanabilir ve zarafetle bağlı olan pençeler sayesinde koşabilirler. Ancak yılan gibi bazı sürüngenler bacaksız yaratılmıştır…”

Biyolojide yeni bir bakış açısıyla su şu şekilde tanımlanır: “Su, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız bir maddedir.”

Prof. Erdoğan: Öğretmensiz iş yapamazsınız

Konuyla ilgili gazetemiz Akit’e konuşan B.Bilimler Işığında Yaratılış Derneği Başkanı Prof. Dr. orhan erdoğanDers kitaplarındaki ateizm üslubunu ve Yeni Bir Perspektifle Biyoloji kitabında şu sözlerle değerlendirdi: “Okullarımızda okutulan ders kitaplarında evrenin harika sistemi anlatılırken ‘Yaratıcı’ ve ‘Tanrı’ kelimeleri kullanılmamaktadır. Evrendeki düzen, eşyadaki düzen ve düzen “doğa tarafından yapılmıştır”, “kendiliğinden veya kendiliğinden olmuştur” vb. İfadeler çok yaygındır. Varlıkların yaratılış sırrı tam olarak anlaşılamadığı için gençlerimiz materyalist felsefi görüşler benimseyebilirler. Bu anlamda gençlerimizin zihinleri ikilemde kalıyor ve psikolojileri manevi konulara odaklanamıyor. Sonuç olarak gençlerin ateizm ve deizm akımlarına kapılma riski artıyor.”

Prof. Erdoğan, “Öğretmensiz iş yapamazsınız. Ders kitapları ateizm propagandası yapar ve Allah’ın adını anmaz; cansız, bilinçsiz madde veya canlıların yaratıcı olduğunu bilim olarak sunar. Biyoloji ve benzeri kitapların tevhid bakış açısıyla yazılmasının ve bu konuda yazılmış ders kitaplarının gençlerimizin zihin dünyasında Allah inancına ilişkin sorunları ve çelişkileri ortadan kaldıracağına inanıyoruz. ifadeleri kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının tercihi Müslümanların gözünden yazılan eserler olmalıdır.

Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı Konuyu şu cümleyle özetledi: “Milli Eğitim Bakanlığı, ateist bir bakış açısıyla yazılan kitaplar yerine, bir Müslüman bakış açısıyla yazılan kitapları tercih etmelidir.”

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment