entertainments

Cumhuriyet ve Atatürk kütüphanemiz için iki önemli kitap! Alev Coşkun’un yazısı…

Written by admin

ADVERTISEMENT

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet alanında iki önemli eser olan Atatürk ve Aydınlanma Cumhuriyet kütüphanesine getirildi. Bunlar Mustafa Kemal Anlatıyor: Savaş ve Barış (Kır Kırmızı Kedi Yayınevi) İlker Başbuğ ve Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen işbirliğiyle, Devrim ve Karşı-Devrim’in Yüz Yılı (Remzi Kitabevi), Savaş, Devrim’in ilk cildi. ve Tepkiler (1919-1971) onun adını taşıyan kitaplardır.

İLKER BAŞBUĞ YORUMLARI

Hayatının bu döneminde Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı hakkında açılan davalarla ilgilenirken, bir yandan da cezaevinde ve cezaevindeyken önemli eserler kaleme alıyor. soruşturma . İlker Başbuğ, son eseri Savaş ve Barış ile birbirinden değerli 8 kitap yayınladı.

Bu son Başbuğ kitabı, dizin ve 7 renkli savaş skeci dahil 446 sayfadan oluşmaktadır.

Kitapta Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki rolü, I. Almanya’da “Kaiser”. Wilhelm ile Görüşmeler… Atatürk’ün bu gezi sırasında yaptığı tespitler sonucunda Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nı kazanmayacağına dair kararlılığı gibi konular inceleniyor.

Ayrıca Milli Mücadele’nin başlangıcında “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilkesine dayalı olarak durumun değerlendirilmesi, TBMM’nin açılmasının gerekçeleri, düzenli ordunun kurulması, Muharebede uygulanan askeri ilkeler Sakarya’nın. ve Büyük Taarruz ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

SORUNLAR MUSTAFA KEMAL’İN KENDİ FİKİRLERİYLE ÇÖZÜLDÜ!

Kitabın en önemli özelliği, konu ve olayların Mustafa Kemal’in kendi ağzından tahlil edilmiş olmasıdır. Her bölümde konu işlenmekte ve “Mustafa Kemal Anlatıyor” başlığıyla Atatürk’ün kendi anlatımıyla sunulmaktadır.

Bu noktada Konuşmalar, Meclis Konuşmaları, Mustafa Kemal’in notları, kendi yazdığı belgeler ya da yaptığı notlar kullanılır. Ayrıca her belgenin kaynağı dipnotlarda gösterilmiştir. Bu nedenle kitapta bilimsel metodoloji kullanılmıştır. 307 dipnot kullanılmış ve kapsamlı bir kaynakçaya ek olarak, her bölümün sonunda yazarın kendi yorumları verilmiştir.

Başbuğ’un Savaş ve Barış kitabı tek taraflı değil, olaya karışanların görüşlerine de yer veriliyor. En önemlisi, yukarıda da belirtildiği gibi Atatürk’ün konuya bakış açısının net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu yüzden kitabın adı da Mustafa Kemal diyor: Savaş ve Barış.

Başbuğ, 2012 yılında Yüzyılın Ulu Önderi Atatürk kitabını yayınladı. On yıl sonra önemli bir Atatürk kitabı yazıp Atatürk kütüphanesine yeni bir eser kazandırdığı için kendisini tebrik ediyoruz.

Fotoğraf (solda) KAAN SAĞANAK- Fotoğraf (sağda) CEREN AKSAN MUMCU

EMRE KONGAR VE ZULAL ARAŞTIRMALARINA TEŞEKKÜR EDERİZ

Emre Kongar, Türk eğitimli çok değerli bir sosyal bilimci ve Cumhuriyet gazetesinde 30 yaşında bir yazar. Prof. Kongar sadece üniversite derslerine odaklanan akademik bir sosyal bilimci değil.

Bir sosyolog olarak çalışmalarına Türkiye’den Sosyal Değişim ve Hakikat Teorileri (1995) kitabıyla başladı ve toplum, tarih, kültür, aydınlanma, demokrasi ve laiklik gibi önemli konularda 15’ten fazla kitap sundu.

21. Yüzyılda Türkiye: 2000’lerde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı başlıklı 725 sayfalık eseriyle sosyal ve kültürel hayatımıza çok önemli ve ciddi bir katkı sağlamıştır.

Gazetemizin okuyucusu, birlikte çalıştığı ve İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri adlı bilimsel kitabıyla kendini kabul ettiren Zülal Kalkandelen’i güncel makale ve yorumlarıyla çok iyi tanır.

‘DEVRİM VE TEPKİLER’

Kongar ve Kalkandelen’in ortak çalışmasının ürünü olan 3 cilt olarak planlanan kronolojik çalışma olan “Yüzyıl Devrim ve Karşıdevrim” (Librería Remzi) adlı kitabın ilk cildi kütüphanemizde yerini aldı: Savaş, Devrim ve Tepkiler (1919-1971).

Prof. Kongar, “Bu kronolojik çalışmanın en önemli özelliği, tarihi diyalektik bir yöntemle analiz etmesidir” dedi. Diyor. Kongar, Cumhuriyet’i reddeden ‘Karşı-devrim’ tepkilerinin daha Kurtuluş Savaşı sırasında atıldığını ve Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ortaya çıktığını iddia ediyor.

“Devrim ile karşı-devrim arasındaki bu diyalektik ilişki, üç cilde de hakim olan yaklaşımımızın baskın yöntemidir.” tanımlı.

Birinci cilt, 1 Ocak 1919’dan 12 Mart 1971’e kadar olan olayları ele almaktadır. Bu ciltteki bölümler şunlardır:

Birinci Bölüm: Devrimin İki Temeli: Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin İlanı (1919-29 Ekim 1923).

İkinci kısım: Devrimin çok partili düzeninin delilleri: Cumhuriyetin İlanı (1919-29 Ekim 1923). Atatürk tarafından kurulan Muhalefet Partisi (29 Ekim 1923 – 17 Kasım 1930).

Üçüncü Bölüm: Sosyal Dönüşüm Çok Partili Düzenden Alınan Derslerle Güçleniyor: Ekonomik, Sosyal, Siyasi ve Kültürel Devrimler (17 Kasım 1930-10 Kasım 1938).

Dördüncü Bölüm: İkinci Dünya Savaşı ve Devrim Yılları: Cumhuriyeti Kurmaya Çalışırken Zayıflamak! (10 Kasım 1938 – 14 Mayıs 1950).

Beşinci Bölüm: İktidardaki Karşı Devrim: Yok Edilen Demokrasi (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960).

Altıncı Bölüm: Cumhuriyet Devriminin İkinci Atılımı: 1961 Anayasası (27 Mayıs 1960-12 Mart 1971).

KONGAR YORUMLARI

Bu durumda Atatürk dönemi üç bölümde incelenmiş ve bir zaman çizelgesi olarak okuyucuya aktarılmıştır. Ardından 27 Mayıs askeri darbesi, siyasi kan davasını başlatan siyasi infazlar ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni bir döneme taşıyan 1961 Anayasası da ele alınmaktadır.

Bu dönemden sonraki süreçler ve 12 Mart 1971 askeri darbesine kadar olan olaylar ayrıntılı olarak anlatılmakta olup, bu cildin sonunda kitabın bilimsel niteliğine katkıda bulunan bir terminolojiye yer verilmiştir.

Kitapta önemli dönüm noktalarında Kongar’ın değerlendirmelerine yer verilmesi, kitaba klasik bir dizin olmanın ötesine geçen bir nitelik kazandırıyor.

Bu eserin diğer iki cildinin yayımlanmasını beklerken 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Prof. Dr. Kongar’ı ve yazar Kalkandelen’i tebrik ediyoruz.

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment