entertainments

Size şenlikli bir hayat yaşatan kitaplar – Yeni Şafak

Written by admin

ADVERTISEMENT

Geçen Ramazan bayramına bir iki gün kala Üsküdar’daki arkadaşımız Bayram Bey’in kitabevine gittim. Ben de seçip satın aldığım bazı Sahafi eserlerin zevkiyle farklı bir bayram havası yaşadım. “Mecânîn-i kütüp”ün ne demek olduğunu, kitapların bayramını çok iyi bildiğiniz için burada açıklama yapma gereği duymuyorum. Sadece satın aldığım eserlerin adını kaydetmek istiyorum.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın “Melamilik ve Melamiler” adlı kitabının ilk baskısı. Bu kitap, bu konuda yazılmış en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. Yine Gölpınarlı’dan “Mevlânâ Celaleddin – Mektuplar 1”. Bu Hz. Mevlânâ’nın harflerini ele aldığı için önemlidir. “Balıkesir Abdülaziz Mecdi Divanı”. Bu kişi Fatih Türbesi Halifesi Ahmed Amiş Efendi olduğu için elbette divanının da farklı bir özelliği vardır. “Yatırlar Balıkesir’de” Bu kitapta Abdülaziz Mecdi Efendi ile ilgili de ilginç bir anekdot var. “Menakıb-ı Âli Resul”. İçeriğinden gözyaşlarıyla okunacak bir kitap olduğu anlaşılmaktadır. Prof. Kamil Miras tarafından hazırlanan “Ramazan Röportajları”. Bunu da kitaplığımda olmasına rağmen imzalı olduğu için aldım. Ahmet Yüksel Özemre’nin anısının adı “Gel oradan defol”. Merhum bu hatıraları imzalayıp bana verdi ama dükkanda imzalı bir nüsha daha görünce dayanamadım ve onu da diğerlerinin arasına dahil ettim. “Mecânîn-i kütüp” kitap delisi demek dersek, bu duruma zaten müsamaha göstermiş olursunuz.

Sürekli. “Milli Mücadelede İstanbul Toplantıları”. İstanbul’un işgalini protesto etmek için yapılan tepki mitinglerini bir araya getirdiği için ilgiyle okunacağı anlaşılıyor. “Rusya’da üç yıl esaret”. Rahmetli kardeşimiz Ergun Göze’nin babası Ahmet Göze’nin anılarını topladığı ve Boğaziçi Yayınları’nda yayınladığı bu eserde, hatıralar zincirinin bir tadı olarak karşımıza çıkıyor. Kitaba değer katan bir diğer unsur da Samiha Ayverd’in “Bir Açıklama”. Merhum Samiha Hanım’ın önsöz olarak kaleme aldığı “Açıklama”dan bir paragraf şöyle:

“Yıllar önce tanıştığım Ergun Göze, vatan abidesi, inanç coşkusu; Temiz, masum, dürüst, hızlı ve verimli fikir ve anlam alışverişi olan müstesna bir insandır. Burada zaman zaman babasının askerlik tarihinin kahramanca anılarını anlatırdı. Onları kaybetmeye hakkımız olmadığı için, onun notlarından kitap yaptığımı bıkmadan usanmadan tekrarlamıştım. Taleplerimi geri çevirmediği ve ülkeye böylesine zengin ve hüzünlü bir macera yaşattığı için kendisine minnettarım.”

Bu satırları yazarken aklıma geldiği için söyleyeceğim. Ergun Göze’nin kendi anılarını topladığı “Yaşasın Anılar” adlı kitabı, her şeyden önce basın dünyası için güçlü bir projektörü olması ve okuyucuları tarafından beğenilmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Hafızayı, hafızayı getirmeni hatırlatırım.

tekrar devam ediyorum. “Bediüzzaman Volkan Yazıları”. Derviş Vahdeti’nin çıkardığı Volkan gazetesinde Bediüzzaman Said Nursi’nin yayınladığı yazılar bu kitapta bir araya getirilmiştir. Dikkat ve merakla okumaya değer. Bu arada ciddi araştırmacı M. Ertuğrul Düzdağ Bey’in Volkan’ı Latinize ettiğini hatırlatayım. Bu tür yayınlar ciddi bir şekilde gözden geçirilirse, konuyla ilgili şüphelerin ve yanlış konuşmaların önüne geçilmiş olacaktır. “Sivas Valisi Reşit Paşa’nın Hatıraları”. Reşit Paşa (lütfen Tanzimatçı Mustafa Reşit Paşa ile karıştırmayın) aynı zamanda bir kalem erbabı olduğu için yazıları elbette önemlidir. Sivas Kongresi anıların ağırlığı olduğu için okumaya değer diyelim ve bir başka kitaba geçelim.

“Ulema-i Benam’lı Karslı Hamid Efendi’nin Divânı”. Asıl adı bu şekilde olan kitabın kapağındaki metin şöyledir: “Kars’ta Namık Kemal’e ders veren Müderris, Şeyh Vaizzade Muhammed Hamid (1779-1854) ve Divanı” Banıçiçek Kırzıoğlu tarafından hazırlanmıştır. İşte yazının başındaki not:

“Kars’ta Bakan Mehmed Cemal Kırzıoğlu’nu 43 günlük bir bebek olarak ‘aile yadigarı’ olarak bırakan merhum Yemenhalifeoğlu Molla Muhyiddin ve Kıymet Hoca’nın kızları babaannem Azize Khalifa’nın mübarek ruhuna armağanımdır. . ve şehitlerden biri oldu. Torun: Banıçiçek Kırzioğlu”

“Osmanlı’da Düşünce ve Felsefe Hayatı” başlıklı bu kitap Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay tarafından yazılmıştır. Süleyman Hayri Bey’i iyi bir okur olarak diğer eserlerinde olduğu gibi tereddütsüz tavsiye edebilirim. “Osmanlı’nın İdeal Hayatı” denilince, bize sunulan devasa bir okyanusun göz kamaştırıcı olduğu anlaşılır.

“Manâfiü’s – Sıbyan.” “Osmanlı Devletinde Bir İlkokul Ders Kitabı” olduğu söylenen bu küçük kitap, “İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı” alt başlığına sahiptir. Mehmed Hilmi Efendi’nin yayına hazırladığı “Menafiü’s- Sıbyan” çocuklar için faydalı bilgiler demektir.

İtiraf etmeliyim ki bu kitabın adını “Menafiü’s – Sıbyan” değil “Menafiü’s – Savm” diye okuyarak aldım. Dikkatsizlik tabii. “Menafius – Savm” orucun faydaları anlamına gelir. Üstad İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın gençliğinde böyle bir kitap yazdığını biliyordum. Bu küçük eser de kitaplığımda bulunmaktadır. Merhum, gençliğinde çeşitli yayın organlarında birçok dini makale yayınlamıştır. Bu, o ortamda hazırladığı çalışmalardan biridir. O halde bir kez daha söyleyeyim ki, İbnülemin Bey’in yanında bu isimle kitap yazanların da olduğunu söyleyerek “savm” okuyarak “sibyan” aldım.

Aslında bu satırları yazarken, bu “Menafiü’s-Sıbyan” kitabından yola çıkarak Osmanlı Dönemi İlkokullarını yazmak istedim. Ancak aldığım kitaplarla ilgili verdiğim bilgiler köşemi doldurduğu için böyle bir kitap ortaya çıktı kesin. İnşallah ilerleyen zamanlarda ilkokullardan da bahsedeceğiz. Ancak bu okullarda öğretmenlik yapan bir kişinin şu şiiriyle bitirelim:

okulum dolar doluydu

Onlara Kuran’ı öğretirdim.

Sunağa beş kez ihtiyacım var

Bunlar anlamlardı, ama onlara ihtiyacım var.

insan ağında değildim

Kasabamda mahkemede oturmazdım

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment