entertainments

Bilimsel kitap olarak yayınlanan “Mavi Vatan Doktrini”

Written by admin

ADVERTISEMENT

2000’li yılların başında Yunanistan, Avrupa Birliği’nin desteğiyle İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’ne sahte bir harita hazırlattı ve tüm münhasır ekonomik bölge iddiaları bu temelsiz, ısmarlama haritaya dayandırıldı. . Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere, Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını kullanmasını engellemek isteyen ülkeler, bu sahte haritayı temel alma cesaretini göstermişler ve Türkiye’nin Akdeniz’deki münhasır ekonomik girişimlerini engellemeye çalışmışlardır. Türkiye, Sevilla paçavrasını reddetti ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumak ve değerlendirmek için sismik arama ve sondaj faaliyetlerini hızlandırdı. Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, Sevilla’nın dolandırıcılığını Doğu Akdeniz’e savaş gemileri göndererek aklamaya çalışsalar da, Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında gemilerini birer birer geri çekmek zorunda kaldılar. Türkiye yeni bir adım atarak Mavi Vatan doktrinini bilimsel bir kitap haline getirerek uluslararası hukuka ve denizcilik literatürüne kazandırdı.

Cihat Yaycı paşa hazırladı

Emekli Tuğamiral Cihat Yaycı tarafından hazırlanan “Mavi Vatan” kitabı, İstanbul Üniversitesi tarafından Uluslararası Bilimsel Yayıncılık Projesi olarak yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlı, uluslararası yayıncıların standartlarına uygun, ticaret ve bilimsel dergiler. Bu çalışma ile Sevilla paçavrasının ve onu hazırlayan ülkelerin tüm tezleri çürütülerek tarihin çöplüğüne atıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak kitaba yazdığı önsözde şunları söyledi: “Bu çalışma, Türkiye’nin taraf olduğu antlaşma ve sözleşmelere dayalı olarak Mavi Vatan Türkiye’nin haritasını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. özellikle Uluslararası Deniz Hukukunun temel metinleri. Bu doğrultuda çalışma, Türkiye’nin taraf olduğu deniz hukuku kapsamındaki konulara ilişkin tüm hususları kapsayan ve Mavi Vatan Haritası bağlamında cevaplar sunan bir Mavi Vatan Doktrini’dir. Bu bağlamda çalışmanın tüm uluslararası ilişkiler öğrencilerine ve bu alana ilgi duyan herkese yol gösterici olmasını diliyorum.”

18 yıllık emeğin ürünü

18 yıllık bir çalışmanın ürünü olan “Patria Azul; “Türkiye’nin Denizlerdeki Ulusal Paktı Haritası ve Doktrini” kitabı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan deniz hak ve menfaatlerini tüm dünyaya duyurmak için bilimsel olarak hazırlanmıştır. Akit’e kitapla ilgili konuşan Cihat Yaycı, “Mavi Vatan kitabı, ülkemizin çıkarlarının savunulmasına, maruz kaldığı haksızlıklara ve hukuka aykırı taleplere bilimsel bir cevaptır. Eser, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerde karşılaştığı sorunlara uluslararası hukuk, bağlayıcı anlaşmalar ve bilim çerçevesinde çözümler sunmakla kalmayıp, Türkiye’yi dünyada yakalamaya ve kışkırtmaya yönelik tüm iddia ve hareketlere ‘bilim’ ile cevap vermektedir. denizler, özellikle Yunanistan.”

Edebiyata katkı sağlayacaktır.

Kitabın ilmi temelinin iyi bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Yaycı Paşa, “Mavi Vatan kitabı öncelikle edebiyata ciddi ve karmaşık katkılar yapan bir eser olarak değerlendirilmelidir. Her âlim ve âlimin eseri için en büyük arzusu, eserini ve fikrini hayata geçirmektir. 2009-2010 yıllarında yazdığım ‘Libya Türkiye’nin deniz komşusudur’ yazısı 2019 yılında Libya-Türkiye Anlaşması ile uygulamaya girmiş ve hem Türkiye’ye hem de kardeş ülke Libya’ya geniş deniz alanları kazandırmıştır. Yayımlanan ‘Patria Azul’ kitabı gerek kalitesi gerekse bilimsel içeriği ile ülkemizin Mavi Vatan mücadelesinin bilimsel bakış açısını M.Ö. yasal, tarihsel ve teknik bağlam”. ‘Mavi Vatan’ kitabını düğümler haline getirdiğini vurgulayan Yaycı, şöyle devam ediyor: “2000’li yılların başında Yunanistan, AB’nin desteğiyle İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’ne bir harita hazırlattı ve tüm bölge iddiaları münhasır ekonomi ile yapıldı. Bunu ölçmek için, bilimsel ve yasal kimliği olmayan bir harita üzerinde inşa etti. Yunanistan’ın ulusal bir politika haline getirdiği bu yasadışı ve yayılmacı harita çalışmasını İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’ne görevlendirdiğini ve haritanın adının ‘Sevilla’ olduğunu belirtmek gerekir. ‘Mavi Vatan’ kitabı, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayıncılık Projesi olarak, yayıncılık etiğinde en yüksek standartlara bağlı kalarak, uluslararası yayıncılık standartlarına uygun, bilimsel ve ticari olmayan yayıncılığı benimseyerek yayımlandı. Coğrafya, hukuk ve başta haritacılık olmak üzere tüm disiplinleri kapsayan ‘Mavi Vatan’ kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayınları’nın eseri olarak kimliğini ve bilimsel niteliğini ortaya koymaktadır. ‘Patria Azul’ kitabı, Sevilla haritasına kıyasla ‘İstanbul Haritası’ gibi, karakteristik tepkisi ve tarihi, bilimsel ve diplomatik argümanlarıyla Türk Milletinin ve uluslararası barışın hizmetinde olma kimliğine sahiptir.

Bilimsel tokat!

Kitapta ‘Arsa Mülkiyeti İlkesi’ temel bir kavram olarak dikkat çekiyor. Bölgesel mülkiyet ilkesi, bölge dışı müdahaleyi reddeder. Karadeniz, (Ege) Adaları ve Doğu Akdeniz’de alınan kararların sadece bölge ülkeleri tarafından alınmasını benimser ve bölge dışı aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı bozacağını vurgular. ‘Mavi Vatan’ kitabının öne çıkan özelliklerinden biri de bu bölgesel mülkiyet ilkesidir. Bu bağlamda sadece Türkiye’nin değil, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın hizmetine sunulmuş bir çalışmadır. AB, Miçotakis ve Biden karşısında bilimsel bir tokat niteliğinde olan, antagonizma değil, bilimsel ve hukuki içerik barındıran kitap, yazarı Cihat Yaycı’nın “Çağımızın Piri Reisi” unvanını hak ediyor gibi görünüyor.

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment