entertainments

Anadolu’daki Türkmen Boyları – Tufan Gündüz Kitap Özeti, Konusu ve Analizi

Written by admin

ADVERTISEMENT

Anadolu’daki Türkmen boyları kimin eseridir? Anadolu’da Türkmen Kabileleri kitabının yazarı kimdir? Anadolu’daki Türkmen boylarının teması ve ana fikri nedir? Anadolu’da Türkmen Kabileleri kitabının konusu nedir? Anadolu’daki Türkmen Boyları için PDF indirme linki var mı? Anadolu’da Türkmen Kabileleri kitabının yazarı Tufan Gündüz kimdir? İşte Anadolu’da Türkmen Boyları kitabının özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

kitap etiketi

Yazar: Gündüz sel

Editör: Editoryal Yeditepe

ISBN’si: 9789756480823

Sayfa sayısı: 224

Anadolu’da Türkmen boyları ne diyor? Konu, ana fikir, özet

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık göçebe topluluğu olan Türkmenler, Diyarbakır-Erzurum hattında ilkbahar-kış hayatını yaşadılar. Onlar XVI. Yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya dağılmışlardır. Diyarbakır, Ankara, Aydın ve Karaman’ın yanı sıra Türkmen boylarının yeni yazlık ve kışlak alanları var. Merkezi Osmanlı yönetiminin Bozulus Türkmenleri olarak adlandırdığı bu aşiretler, birçok Anadolu kentinden daha büyük bir nüfusa sahipti.

Bu kitapta Bozulu Türkmenlerinin sosyal hayatı, aşiret düzeni ve Osmanlı ekonomik yapısındaki yeri Osmanlı arşiv belgelerine göre incelenmiştir.

Anadolu Türkmen Kabileleri Sözleri – Lyrics

 • Kitab-ı Diyarbekiriyye’ye göre Diyarbakır’da yaşayan Tur Ali Bey, Gazan Han’ın Suriye, Irak ve Anadolu seferlerine 30.000 kişilik adamları ile katılmış ve buradaki başarılarından dolayı Gazan Han tarafından tebrik edilmiştir. Ayrıca Trabzon’a bir sefer düzenledi. Çağdaş Yunan tarihçileri onları “Türklerin ortasında”* *WOODS, s. 75
 • “Askerlerim çoktur ve bu ülkeler onlara yetmez.”
 • Bu dağlardaki karlar bu sene erimez Eser bad-ı saba rüzgarı estirir. Türkmenler ayağa kalkıp yaylaya yürümezler. Dağınık kabilenin eyaleti bozuldu. Pir Sultan Abdal
 • Halifeye saygısı olmasaydı Bağdat’ı kılıçtan geçirirdi.
 • Yörük isminin “yürümek” mastarından türediği ve yürüyen, koşan, çadır halkı, bir yerde kalmayan, sürekli hareket halinde olan yörükler anlamına geldiği genel olarak kabul edilir.* *H. İnalcık, Vahit Çabuk, F. Sümer, Selahattin Çetintürk
 • Yörük adının mastarsız “yürüyüş”ten türediği ve yürüyen, koşan, çadır halkı, bir yerde kalmayan ve sürekli hareket halinde olan yörükler anlamına geldiği genel olarak kabul edilmektedir.
 • “Moğolların zulmünden korku ve dehşetle kaçan Türkmenler, Yunanlılara karşı daha cesur davranmaya başladılar ve Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bizans sınırlarına girmeye başladılar. Rumlar da Türkmenler karşısında kaçıyorlardı”.
 • Anadolu’nun bazı yörelerinde hastalar için “boz” sıfatı kullanılır.
 • Türkmenler arasında yerleşen ve tarımla uğraşanlara “Türk” denirdi.
 • Kara Yölük Osman’ın çocuklarına nasihati “Türkman’ın yanında oturan beylerin ve bunu yapanların oturması mümkün olmamalı”

Anadolu’daki Türkmen Boyları Üzerine Bir Araştırma – Kişisel Yorumlar

Profesör Tufan, Türk ve aşiret tarihi konusunda alanında en yetkin bilim adamlarından biridir. Bu eserinde Türkmen boyları hakkında genel ve başlangıç ​​seviyesinde bilgiler vermektedir. Bir başlangıç ​​sayılacak olan bu kitaptan sonra diğer çalışmalarınızı da eklerseniz bu alanda belli bir seviyeye gelebilirsiniz. (fetih)

Anadolu’daki Bozulus Türkmenleri: Türkmen Boyu ve Oğuz boyları alanında uzmandır. Gündüz sel Ustanın güzel bir eseri daha. Anadolu’daki bozuluş Türkmenleri’ne dahil olan aşiretlerin yerleşim yerleri, kışlak ve yaylalarının durumu, ev bilgileri gibi verileri verdi. (fatih iyi)

Anadolu’daki Türkmen Boyları için PDF indirme linki var mı?

Gündüz sel – Anadolu’daki Türkmen Kabileleri kitabı için internetten en popüler aramalardan biri Anadolu’daki Türkmen Boyları PDF bağlantısıdır. İnternetteki ücretli kitapların çoğu PDF dosyalarına sahiptir. Ancak, bu PDF dosyalarının yasa dışı olarak indirilmesi ve kullanılması yasa dışı ve ahlaka aykırıdır. PDF yayıncının sitesinden satıldıysa, indirebilirsiniz.

Kitabın yazarı Gündüz sel Kim?

1987 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında “Bozulus Türkmenleri 1540-1640” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent ünvanını aldı. yapma, XVI. ve on yedinci. 16. yüzyılda Türkmen boyları, Safeviler ve Bosna-Hersek’ten yapılan göçler hakkında kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Gündüz sel Kitaplar – Eserler

 • Ana olayların kısa bir tarihi
 • Son Kızılbaş Şah İsmail
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Ana olayların kısa bir tarihi 2
 • Kuran ve Kılıç
 • Senin Yolun Biz
 • Fiyat
 • Dede Korkut Destanları
 • 2 Nisan
 • Anadolu’daki Türkmen boyları
 • Kızılbaş Safevi Osmanlıları
 • bozkır efendileri
 • Kızılbaş Tarihi
 • Alahimanet Bosna
 • türkmen danishmend
 • osmanlı tarihi
 • türkmen danishmend

Gündüz sel Alıntılar – Şarkı Sözleri

 • 17 Mayıs’ta İstanbul’u ziyaret eden ABD 6. Filosu’nun gemileri ve orada görev yapan askerlere yönelik gösteriler düzenlendi. ABD askerlerini denize atma suçundan çok sayıda kişi tutuklandı. (Ana olayların kısa bir tarihi 2)
 • Yörük adının mastarsız “yürüyüş”ten türediği ve yürüyen, koşan, çadır halkı, bir yerde kalmayan ve sürekli hareket halinde olan yörükler anlamına geldiği genel olarak kabul edilmektedir. (Anadolu’daki Türkmen boyları)
 • Halim Çelebi hafifçe gülümsedi. -Başka bir yol da bulacağız. Akmaya başladıktan sonra her su yatağını bul, bilmiyor musun? (Fiyat)
 • Öte yandan evlilik konuşmasında, Oğuz’un karısı aracılığıyla kadının kocasının sözlerine kulak vermesi ve onun emirlerine uymaması gerektiği vurgulanır, kız: “Senin küpenin olduğu yerde kulağım; çemberin nerede, benim başım orada olacak.” sözünü söyle. (Oğuz Kağan Destanı)
 • Dedenizden 1828 Doğu Bayezid İsyanı hakkında çok az şey duydunuz mu? Rusların geldiğini duyunca bölgedeki bütün Ermeniler silahlanıp Doğu Bayezid’e baskın düzenlediler, önlerine çıkan herkesi öldürdüler, şehri ele geçirdiler ve bunun için birlikte yaşayanlarla Türklere karşı ilk kan döktüler. uzun yıllar. yüzyıllar. (2 Nisan)
 • “Oğuz iline göç edip yürümemesinin bir yolu var mı? Evde kalmadığınız yurt var mı?” (bozkır efendileri)
 • Safevi mezhebi Sünni/Şafi çizgisindeydi. Bu durum, oğlu Şeyh Sadreddin ve halefleri zamanında da devam etmiştir. (Kızılbaş Tarihi)
 • Nuh ülkeyi oğulları arasında taksim ederken doğu toprakları, Türkistan ve çevresi oğlu Yafes’in eline geçti. Türklerin Olcay Han dedikleri Yafes, bir göçebeydi. İlkbahar ve kış mahalleleri Türkistan’daydı. Yazları İnanç Şehir yakınlarındaki Or Dağ ve Kür Dağ’da, kışları ise Karakurum olarak bilinen Karakurum yakınlarındaki Bursuk bölgesinde geçirilirdi. (Oğuz Kağan Destanı)
 • ABD’nin Türkiye’ye vermeye başladığı silahların çoğu 2. Dünya Savaşı’ndan kalma… Türkiye bu silahların bakım ve onarımı için yılda 400 milyon dolar harcıyor. (Ana olayların kısa bir tarihi 2)
 • Venedikli bir tüccara göre, Kızılbaşlar şahlarının yanında savaşmaktan ve ölmekten büyük zevk alırlardı. Öyle bir âşık olmuşlardı ki, bir sıkıntıya düştüğünde Allah yerine Şah’a dua ediyor, savaşlarda zırhsız ve belden yukarısı çıplak savaşıyor, “Şah! Şah!” diye bağırıyorlardı. diye bağırdılar, yolda hayatlarını tehlikeye attılar. Hatta bazıları onu bir tanrı olarak gördü ve asla ölmeyeceğini düşündü. Bu, Şah’ın huzurunda yüce bir bağlılıktı ve Şah’ın emirlerine asla karşı gelinmezdi. (Son Kızılbaş Şah İsmail)
 • “Akmaya başladıktan sonra her su kendi yatağını bulur, bilmiyor musun?” (Fiyat)
 • Mührü “Z” şeklinde, yaklaşık yarım ceviz büyüklüğündeydi ve ortasına Şah İsmail’in isimleri, etrafına da On İki İmam’ın isimleri kazınmıştı. Gilan’dayken Şii bir ortamda büyümüş, hükümdar olduğunda Şiiliği resmi mezhep haline getirmesine rağmen tamamen Kızılbaşlar tarafından kuşatılmıştı. Hatai mahlasıyla Türkçe seslendirdiği şiirlerinde Kızılbaş’ın derin etkileri görülür. (Son Kızılbaş Şah İsmail)
 • Prensin sabra ihtiyacı var Baba ve baba hayatta olduğu sürece prensin hizmete ihtiyacı var. (Fiyat)
 • Alem-Ara-yı Şah İsmail adlı eserde Taç Begüm’ün, Şamlı Türkmenlerden Abidin Han’ın, ağabeyiyle savaşan, güzelliği, yiğitliği ve cesareti ile dikkat çeken kızı olduğu belirtilmektedir. Durmuş Han ve onu yendi; Şah İsmail bu nitelikleri öğrenince evlenmek istemiş ama kız kendisini ok ve yayla dövecek, güreşte yenecek biriyle evleneceğini, kendisi yokken Şah ile evlenebileceğini söylemiştir. savaşa girmesi engellendi; Şah İsmail’in kızın şartlarını kabul ettiğini ve onunla evlendiğini kaydeder. Burada anlatılanlar, Dede Korkut Hikâyelerinde “Kam Püre Bey Oğul Bamsı Beyrek Boyu”nda Banu Çiçek’in Beyrek ile evlenmeden önce sunduğu şartlara benzemektedir. (Kızılbaş Safevi Osmanlıları)
 • Tahtın tahtı ve Osman’ın talihi idi. Taht yüksek olsa da o tahtta oturacak şehzadenin talihi iyi olmalıydı. (Fiyat)
 • ….. ve bu Türkler nereye gitse aşevi yapıyorlar. (bozkır efendileri)
 • ….dünya kamuoyu İran ve Türkiye’ye sığınan Kürt isyancıların durumundan endişe duyuyordu. Kürt isyancıları Saddam’ın gazabından korumak için Çekiç Gücü’nü oluşturan uluslararası güçler 36. paralelin kuzeyini güvenli bölge ilan ettiğinde Türkmenlerin yürek burkan çığlıklarını kimse duymadı. (Ana olayların kısa bir tarihi 2)
 • Ali İsmail’in yanına geldim, izledim ve Zülfikar durur durmaz kınına günde yüz bin kan akıttım. Hata (Son Kızılbaş Şah İsmail)
 • Yörük isminin “yürümek” mastarından türediği ve yürüyen, koşan, çadır halkı, bir yerde kalmayan, sürekli hareket halinde olan yörükler anlamına geldiği genel olarak kabul edilir.* *H. İnalcık, Vahit Çabuk, F. Sümer, Selahattin Çetintürk (Anadolu’daki Türkmen boyları)
 • 669’da Müslümanlar ilk kez İstanbul’u kuşattı. 674 yılında İstanbul ikinci kez kuşatılmış ve bu kuşatma 4 yıl sürmüştür. (Kuran ve Kılıç)

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment