entertainments

Âkif’ten yeni mektup çıktı

Written by admin

ADVERTISEMENT

Müzayedede satışa sunulan bir diğer ilginç eser de Tevfik Fikret’in kendi el yazısıyla “Servet-i Fünûn ailesi-i edebiyatı Fikret’ten hale-i nur” beyitini içeren Rübab Cevabı (1867-1915)’dir. Tevfik Fikret, ilk kez 1911’de 9 sayfalık küçük bir kitapçık olarak basılan Rübab’a Cevap’ta, Servet-Fünûn’un ve yıllarca birlikte çalıştığı gençlerin takdirinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, umut olduğunu vurguladı. . Gelecek için. Rübab’ın yanıtı yayınlanır yayınlanmaz tükendi ve Tevfik Fikret, eserinin bir günde tükendiği için çocukken mutluydu. Beşir Ayvazoğlu, Tevfik Fikret üzerine yazdığı biyografik çalışmasında Rübab’ın Answer’ın yayıncılık serüvenini detaylı bir şekilde anlatıyor. Tevfik Fikret’in bugüne kadar bilinmeyen bir beyitinin kaleme alındığı Rübab’ın yanıtı, hem edebiyat dünyasında hem de koleksiyonerlerde kuşkusuz büyük heyecan uyandıracaktır.

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret

Akif’in mektubu açık artırmaya çıkıyor

  • İstanbul Müzayedesi, gelenekselleşen İmza ve Hatıra Müzayedelerinin dördüncüsü ile koleksiyonerleri ve sanatseverleri karşılıyor. 23 Haziran’da online olarak gerçekleştirilecek müzayedede, imzalı kitap, mektup, fotoğraf, dergi, el yazması, belge ve kayıtlardan oluşan geniş bir yelpazede 550’den fazla eser yer alıyor. İmzalı kitap ve mektupların öne çıktığı Hatıralar ve İmzalar’da Mehmet Âkif’ten Tevfik Fikret’e, Sait Faik’ten Recaizade Mahmut Ekrem’e şair ve yazarların yazmaları dikkat çekiyor.
  • Mehmet Akif’in yakın arkadaşı ud virtüözü besteci ve ressam Şerif Muhiddin Targan’a yazdığı 7 Temmuz 1934 tarihli yayımlanmamış mektup da müzayede eserleri arasında öne çıkıyor. Mektubun içeriğinden önce Şerif Muhiddin ile Mehmet Âkif’in dostluğundan bahsetmek yerinde olacaktır. Bilen Işıktaş’ın Şerif Muhiddin Targan hakkında yazdığı Şerif Muhiddin Targan: Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüözlük adlı kitapta Şerif Muhiddin ve Mehmet Âkif’in dostlukları, yazışmaları ve sanat anlayışları da işleniyor. Şerif Muhiddin Targan (1892-1967), Osmanlı İmparatorluğu’nun son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğludur. Mehmet Âkif’i Şerif Muhiddin ile tanıştıran İsmail Hakkı İzmirli’dir. İsmail Hakkı Bey, Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğulları Muhiddin Bey ve Abdülmecid Bey’e Çamlıca’daki Şerifler Köşkü’nde özel ders veriyor. Mehmet Âkif, bir zamanlar İsmail Hakkı Bey ile birlikte konakta kalmıştır. Orada Şerif Muhiddin’in ud icrasını duyan Mehmet Âkif çok etkilendi. Şerif Muhiddin’in Çamlıca Köşkü’nde düzenlediği haftalık müzik toplantılarının müdavimlerinden biri de artık Mehmet Âkif. Akif, fazilet ve bilgeliğine, özellikle müziğine hayrandı. Arkadaşlıkları, 1936’daki ölümüne kadar devam etti. İki arkadaş sık sık mektuplaştı. Bu mektuplardan bazıları çeşitli eserlerde de yayınlanmıştır.
icra memuru muhiddin

icra memuru muhiddin

İKİ ARKADAŞIN İLETİŞİMİ

Âkif, Safahat’ın 1933’te Kahire’de yayınlanan yedinci kitabı “Gölgeler’i Şarkın Tek Dahi-i San’ati Şerif Muhiddin Bey, Bir Hatıra” olup, çoğu hüzünlü günlerin duygusunu taşıyan kırk iki şiir içerir. gurbetçilik ve sözlerini Şerif Muhiddin Bey’e adadı. Bu ithaf, Âkif ile Şerif Muhiddin arasındaki dostluğun edebi bir göstergesidir. Akif’in yaşadığı dönemde Gölgeler’de yer alan ve yayımladığı “Sanatçı” şiiri ile Safahat dışındaki şiirlerden biri olan “Doğu’nun Tek Dehası” adlı şiiri esasen Şerif Muhiddin’i ve sanatını konu edinmektedir. Şerif Muhiddin Bey, 1924’te tamamladığı Hüzzam Saz Semai’sini de hocam büyük şair Mehmet Âkif’e mütevazi bir ithaf olarak Akif’e ithaf etmiştir. Dikkat edersek, bu iki arkadaşın birbirlerine ithaf ettikleri eserlerin estetik, didaktik ve biçimsel bir kaygı ya da amaçla değil, belli bir iç yaşam ve ruh özüyle yazıldığını görürüz.

İkif’in kaleminden canım, tek iyi kaynağım Şerif Muhiddin Bey’in adresi ile başlayan mektupta, resim, müzik ve şiir üzerine satırlar, İsmail Hakkı İzmirli, Abdülhak Hamid, İbnülemin Mahmud Kemal, Şerif Cafer Paşa, Mithat Cemal, Babanzâde Ahmet Naim Şerif Fazıl Bey gibi isimler zikredilmektedir. Mektubun muhtevası, adı geçen isimler ve yerler dikkate alındığında Mehmet Akif Mısır’da, Şerif Muhiddin Bey İstanbul’da olmalıdır. Akif mektubunda, “büyük hoca” dediği Abdülhak Hamid’in gölgelerdeki “Sanatçı” şiiri hakkındaki düşüncelerini merak ederek, “Büyüklerin şerefli iltifatlarına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Abdülhak Hamid hocam Kemal-i tazim ve tahassur ile mübarek ellerinizi öpüyorum Allah her daim esenlik eylesin Maçka Palas’ta tekrar ikamet ederler mi acaba yedinci kitapta beğendikleri bir parçaya rastlamışlar mı Özellikle Artisan şiiri hakkındaki düşüncelerinizi duymak istediğim cesarete sahiptim” diyor.

FOTOĞRAFLARDA

  • Mektubun ilerleyen bölümlerinde Şerif Muhiddin’e “Ressam ve yazarlarla devam ediyor musunuz? Hiç yeni bir resim yaptın mı? Yakında bir konser verme vizyonunuz var mı? Yeni semaileri duyan sanat erbabı nasıl buldu? Âkif birkaç soru sorar ve “Onlardan bir haber alırsam tabii ki çok sevinirim” der. Bu satırlar, Âkif’in Şerif Muhiddin’in resim ve müzik çalışmalarını yakından takip ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yakın arkadaşlarından Âkif Babanzade Ahmed Naim Bey’den henüz duyulmamış mektubunda, “Naim Bey’in sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi alamıyorum, onun için çok üzgünüm” diyor. Nitekim Naim Bey, mektubun yazılmasından yaklaşık bir ay sonra 13 Ağustos’ta vefat etmiştir ve Mehmet Âkif üzüntüsünü “Naim’in ölüm haberi benim için bir dağ gibiydi” diyerek ifade edecektir.
  • Mehmet Âkif, Şerif Muhiddin’e yazdığı mektubu, tarihi 7 Temmuz 1934 olarak belirleyerek, okunaklı ve samimi bir üslupla bitirir.

Abasıyanık’ın kitabı

Hatıralar ve İmzalar’da dikkat çeken bir diğer eser ise 1939’da Çığır kitabevi tarafından basılan Sait Faik Abasıyanık’ın (1906-1954) ikinci öykü kitabı Sarnıç’tır. Eser, Sait Faik’in Osmanlı ve Türkçe aranjmanlarını içerdiği için koleksiyon değeri taşımaktadır.

fotoğraflar anılıyor

Atatürk, İsmet İnönü, Ahmet Rıza, Goltz Paşa, Edhem Nejat, Rıza Tevfik, Reşad Ekrem Koçu, Feyhaman Duran, Ümit Yaşar Oğuzcan, Tahirül Mevlevi, Necip Fazıl ve İbnülemin Mahmud Kemal gibi ünlü isimlerin fotoğrafları ve çeşitli imzalı belgeler de arşivde. Müzayedede görülebilir.

Mehmet Akif'in 7 Temmuz 1934'te Şerif Muhiddin Targan'a yazdığı mektubun ilk sayfası

Mehmet Akif’in 7 Temmuz 1934’te Şerif Muhiddin Targan’a yazdığı mektubun ilk sayfası

Muhasebecilerin sırları bu kitapta.

hayat

Muhasebecilerin sırları bu kitapta.

ADVERTISEMENT

About the author

admin

Leave a Comment